+31630460071 info@bunatizorg.nl

Gezelschapsdame

Een gezelschapsdame is er met name voor gezelschap. Zij is een luisterend oor, drinkt samen met de patiënt een kopje koffie, helpt met de boodschappen, maakt een wandeling of leest een boek of krant voor.

Helpende+

Een helpende, ook wel helpende verzorgende genoemd, assisteert bij dagelijkse taken waarbij zorgvragers (vaak ouderen, zieken of gehandicapten) hulp nodig hebben. Bij een helpende welzijn ligt de nadruk op de meer algemene welzijnstaken als helpen met het avondeten en het begeleiden van recreatieve bezigheden. Als helpende (gezondheids)zorg liggen je taken meer op het (licht-)verzorgende vlak. Het bieden van hulp in de huishouding en bij de persoonlijke verzorging behoort tot het takenpakket van alle helpenden.

Verzorgende IG

Een verzorgende, vaak verzorgende IG (individuele gezondheidszorg) genoemd, verzorgt en begeleidt mensen intramuraal in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis of een verpleeghuis. Ook kan een verzorgende extramuraal werken in de kraam- of thuiszorg. Binnen de thuiszorg wordt onderscheid gemaakt tussen de verzorgende B en de verzorgende C, waarbij het verschil is dat de verzorgende C meer (interne) opleiding heeft gevolgd en meer verantwoordelijkheden heeft.De functie van helpende lijkt op die van verzorgende. Als helpende liggen je werkzaamheden meer in huishoudelijke zaken en de persoonlijke verzorging dan in de verpleegtechnische handelingen.

EVV-er

Als EVV-er ben je het eerste aanspreekpunt voor een groep bewoners. Je bent verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening en bewaakt hiermee dat de kwaliteit van zorg is gewaarborgd. JE: – zorgt daarbij voor een goede afstemming tussen de verschillende leden van het zorgteam en je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van de zorg; – je bent in staat om de belangen van de bewoner optimaal te behartigen; – coördineert de werkzaamheden van de multidisciplinaire zorg- en dienstverlening rondom een toegewezen groep bewoners; – draagt zorg voor het psychisch, sociaal en levensbeschouwelijk welbevinden van de bewoners in diens woon-/leefklimaat; – begeleidt, ondersteunt en verzorgt de bewoner bij het behoud van diens zelfredzaamheid en zelfstandigheid op lichamelijk, geestelijk, sociaal en levensbeschouwelijk gebied.

Verpleegkundige

Een verpleegkundige is iemand die verpleegkundige zorg verschaft aan de patiënt. Tot deze zorg behoren onder andere persoonlijke verzorging, verpleegtechnische handelingen en begeleidende taken. Verpleegkundigen bieden zeer uiteenlopende verpleegkundige zorg aan patiënten. Hiertoe verrichten zij taken die gerekend worden tot de basiszorg, maar ook verpleegtechnische handelingen en vaak ook coördinerende taken.

Ben jij 1 van deze Zorgverleners? Beschik je over de juiste motivatie en documenten? Schrijf je dan in via het aanmeldingsformulier.