+31630460071 info@bunatizorg.nl

Klachtenregeling Bunatizorg

Bunatizorg  heeft het liefst tevreden cliënten en is pas tevreden als u dat bent. Mocht de dienstverlening niet naar tevredenheid verlopen, dan horen wij dat graag van u. Uw klacht geeft ons de mogelijkheid onze zorg te verbeteren. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. Mocht u zich eventueel laten bijstaan door een jurist, dan zijn deze kosten uiteraard wel voor uw rekening.

  • Interne klachtenprocedure

Wanneer u niet tevreden bent, kunt u dit in eerste instantie bespreken met degene die u bij de zorg, hulp of dienst verleent, of met zijn/haar leidinggevende. In veel gevallen leidt zo’n gesprek tot de oplossing van het probleem. Als dat niet het geval is, dan kunt u zich met uw klacht mondeling of schriftelijk wenden tot de leiding van Bunatizorg.. Binnen 6 weken na ontvangst van uw klacht proberen wij deze af te handelen.

U kunt via het klachtenformulier uw klacht bij ons kenbaar maken.

Als u niet tevreden bent met de uitkomst die Bunatizorg over uw klacht biedt kunt u zich wenden tot het

Klachtenportaal- Zorg. Dit is een onpartijdige, externe en onafhankelijke klachtenfunctionaris in de zin van de Wkkgz. U kunt hier kosteloos uw klacht kenbaar maken, waarna zij kijken hoe beide partijen tot een oplossing kunnen komen. Dit kan via www.klachtenportaalzorg.nl.